Contacts

 

BHS Counseling Office

 

Via Main Belchertown High School Phone: 413-323-9419 (extensions below)

Counseling Office Direct Line:  413-323-9351

Counseling Office Fax: 413-323-9353

 

Ms. Maggie Folli, Department Chair        Ext. 5203

School Counselor

mfolli@belchertownps.org

Class of 2020 - Grade 12      Last names beginning with A - I

Class of 2021 - Grade 11      Last names beginning with A - D

Class of 2022 - Grade 10      Last names beginning with A - D

Class of 2023 - Grade 9        Last names beginning with A - E


Ms. Laura Lucarelle                                 Ext. 5204

School Counselor

llucarelle@belchertownps.org

Class of 2020 - Grade 12     Last names beginning with J - O

Class of 2021 - Grade 11     Last names beginning with E - Me

Class of 2022 - Grade 10     Last names beginning with E - M

Class of 2023 - Grade 9       Last names beginning with F - Mi


Ms. Debra Davidsohn                              Ext. 5205

School Counselor

ddavidsohn@belchertownps.org

Class of 2020 - Grade 12     Last names beginning with P - Z

Class of 2021 - Grade 11     Last names beginning with Mi - Z

Class of 2022 - Grade 10      Last names beginning with N - Z

Class of 2023 - Grade 9        Last names beginning with Mo - Z


Ms. Fran Frederick                                  Ext. 5207

School Adjustment Counselor

ffrederick@belchertownps.org


Ms. Lynn Drawec                                     Ext. 5200

Administrative Assistant

ldrawec@belchertownps.org